Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Schůze TJ
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Historie

O nás

Historie T.J. SOKOL Skvrňany

10. 9. 1905 ustanoven Sokol ve Skvrňanech.

Cvičení bylo zahájeno odborem mužů a dorostenců, v listopadu 1905, v r. 1906 pak byl ustanoven i ženský odbor.

23. 10. 1907 byl ustaven výbor pro cvičení žactva. Cvičení zahájeno v červnu 1908. Cvičení žactva bylo Okresním školským výborem zakázáno a znovu povoleno v roce 1909.

V r. 1908 ustavuje valná hromada Župy plzeňské V. okrsek ve Skvrňanech, kde se naše tělocvičná jednota stává vůdčí jednotou okrsku. Do okrsku jsou začleněny tělocvičné jednoty Vejprnice, Třemošná, Kaznějov, Loza a Manětín.

V roce 1911 se osamostatňuje ženský odbor.

Při příležitosti sletu sokolské Župy plzeňské ve Skvrňanech dne 9. 6. 1912 byl rozvinut vlastní prapor tělocvičné jednoty. Prvním praporečníkem se stává bratr Jan Egermajer, zástupcem bratr Sýkora.

Do r. 1921 se cvičilo v pronajatých místnostech místní školy, později v sále restaurace "U Brantlů" a nakonec v sále restaurace "U Raisů".

V roce 1908 vzniká družstvo pro výstavbu tělocvičny a zřízení venkovního hřiště Toto družstvo skládá účty z provedených předběžných prací v letech 1919 - 1920 do rukou stavebního odboru. Návrh na výstavbu sokolovny byl schválen 20. 11. 1920. Základní kámen sokolovny byl položen 12. 6. 1921.

Předběžný rozpočet na stavbu byl 730 000 Kč. Jednota měla mimo pozemku pro stavbu v hotovosti pouze 18 000 Kč. Půjčkou od členů (muž 200 Kč, žena 100 Kč) bylo získáno 80 000 Kč. Ani tato částka nestačila, a tak se členové zavázali k dobrovolné pracovní povinnosti na všech úsecích, které profesně ovládali. Odpracováno bylo 21 084 hodin. Jenom při výkopových pracích, kdy přebytečný materiál byl odvážen soukromými povozy členů - rolníků, se ušetřila částka 34 000 Kč. Celkem bylo odvezeno 684 vozů. Aby stavba mohla být dobudována tak, že by bylo možné požádat banku o půjčku, bylo nutné požádat členy o další půjčky a dary.

Celkové náklady na výstavbu činily 873 000 Kč.

Stavbu prováděla firma Západočeská stavební společnost se sídlem v Plzni, stavbyvedoucím byl Václav Cibulka.

Budova sokolovny byla slavnostně otevřena 25. 12. 1921 v 10 hodin. Prvním sokolníkem byl L. Tkadlec, dalšími A. Eminger a A. Landsmín.

Budova nepřetržitě sloužila od roku 1921 a to i po dobu válečného období, pouze s drobnými opravami až do roku 1976, kdy byla zahájena první etapa rekonstrukce. V této etapě byla provedena úplná přestavba umýváren, z bývalých šaten pod jevištěm byla vybudována sauna včetně odpočívárny a bazénu. Byla zrušena parní kotelna a celý objekt připojen na horkovodní přivaděč s vybudováním výměníkové stanice v prostorách bývalé prádelny. Druhá etapa rekonstrukce proběhla v letech 1981 - 1983, kdy byla provedena rekonstrukce celého objektu včetně krovu, střešní krytiny, venkovních omítek a sálu. Postupně se opravila také restaurace a sociální zařízení, prováděla se drobná údržba. Obě etapy rekonstrukce byly provedeny nákladem cca 2 miliony Kčs. K další velké stavební akci došlo v druhé polovině r. 2004, kdy byla provedena rekonstrukce podlahy velkého sálu nákladem cca 1 000 000 Kč.

Historii Sokola v České republice naleznete na internetových stránkách České obce sokolské.