Historie

Historie T.J. SOKOL Skvrňany

 • 10.9. 1905 ustanoven Sokol ve Skvrňanech
 • Cvičení bylo zahájeno odborem mužů a dorostenců, v listopadu 1905, v r. 1906 pak byl ustanoven i ženský odbor
 • 23.10.1907 byl ustaven výbor pro cvičení žactva. Cvičení zahájeno v červnu 1908. Cvičení žactva bylo Okresním školským výborem zakázáno a znovu povoleno v roce 1909
 • V r. 1908 ustavuje valná hromada Župy plzeňské V. okrsek ve Skvrňanech, kde se naše tělocvičná jednota stává vůdčí jednotou okrsku. Do okrsku jsou začleněny tělocvičné jednoty Vejprnice, Třemošná, Kaznějov, Loza a Manětín
 • V roce 1911 se osamostatňuje ženský odbor
 • Při příležitosti sletu sokolské Župy plzeňské ve Skvrňanech dne 9.6.1912 byl rozvinut vlastní prapor tělocvičné jednoty. Prvním praporečníkem se stává bratr Jan Egermajer, zástupcem bratr Sýkora
 • Do r. 1921 se cvičilo v pronajatých místnostech místní školy, později v sále restaurace "U Brantlů" a nakonec v sále restaurace "U Raisů"
 • V roce 1908 vzniká družstvo pro výstavbu tělocvičny a zřízení venkovního hřiště Toto družstvo skládá účty z provedených předběžných prací v letech 1919 - 1920 do rukou stavebního odboru. Návrh na výstavbu sokolovny byl schválen 20.11.1920. Základní kámen sokolovny byl položen 12.6.1921
 • Předběžný rozpočet na stavbu byl 730 000 Kč. Jednota měla mimo pozemku pro stavbu v hotovosti pouze 18 000 Kč. Půjčkou od členů (muž 200 Kč, žena 100 Kč) bylo získáno 80 000 Kč. Ani tato částka nestačila, a tak se členové zavázali k dobrovolné pracovní povinnosti na všech úsecích, které profesně ovládali. Odpracováno bylo 21 084 hodin. Jenom při výkopových pracích, kdy přebytečný materiál byl odvážen soukromými povozy členů - rolníků, se ušetřila částka 34 000 Kč. Celkem bylo odvezeno 684 vozů. Aby stavba mohla být dobudována tak, že by bylo možné požádat banku o půjčku, bylo nutné požádat členy o další půjčky a dary
 • Celkové náklady na výstavbu činily 873 000 Kč
 • Stavbu prováděla firma Západočeská stavební společnost se sídlem v Plzni, stavbyvedoucím byl Václav Cibulka
 • Budova sokolovny byla slavnostně otevřena 25.12.1921 v 10 hodin. Prvním sokolníkem byl L. Tkadlec, dalšími A. Eminger a A. Landsmín
 • Budova nepřetržitě sloužila od roku 1921 a to i po dobu válečného období, pouze s drobnými opravami až do roku 1976, kdy byla zahájena první etapa rekonstrukce. V této etapě byla provedena úplná přestavba umýváren, z bývalých šaten pod jevištěm byla vybudována sauna včetně odpočívárny a bazénu. Byla zrušena parní kotelna a celý objekt připojen na horkovodní přivaděč s vybudováním výměníkové stanice v prostorách bývalé prádelny. Druhá etapa rekonstrukce proběhla v letech 1981 - 1983, kdy byla provedena rekonstrukce celého objektu včetně krovu, střešní krytiny, venkovních omítek a sálu. Postupně se opravila také restaurace a sociální zařízení, prováděla se drobná údržba. Obě etapy rekonstrukce byly provedeny nákladem cca 2 miliony Kčs. K další velké stavební akci došlo v druhé polovině r. 2004, kdy byla provedena rekonstrukce podlahy velkého sálu nákladem cca 1 000 000 Kč

Historii Sokola v České republice naleznete na internetových stránkách České obce sokolské.